Dopalacze – nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Dopalacze – nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dopalacze – nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych III edycja

w okresie od 18.01.2016 r. do 18.04.2016 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 stycznia 2016 r.

Program kursu:
  1. Czym są dopalacze? Rodzaje substancji znajdujących się na rynku, ich działanie oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem – skutki zdrowotne i społeczne sięgających po dopalacze.
  2. Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne. Uczeń pod wpływem dopalaczy – sposoby rozpoznawania zachowań.
  3. Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii. Sposoby postępowania w przypadku znalezienia narkotyków/dopalaczy na terenie szkoły – profilaktyka szkolna oraz modelowe programy.
  4. Współpraca szkoły z Policją, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, ośrodkami terapii uzależnień itd.
  5. Rozwiązywanie problemów zwalczania narkomanii, w przypadkach braku współpracy ze strony rodziców – środki prawne.
  6. Scenariusze zajęć profilaktycznych z uczniami i rodzicami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 296 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.


Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
833-38-90, 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz